Decyzją Ojca Prowincjała zostałem zaproponowany do podjęcia posługi proboszcza w Olsztyńskiej Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Propozycja ta została przyjęta przez J.E. Księdza  Arcybiskupa, Wojciecha Ziembę i na mocy Jego dekretu, 1 lipca objąłem urząd proboszcza. Na początku pełnienia tej posługi pragnę podziękować Panu Bogu za ten dar i prosić Go o błogosławieństwo. Słowa wdzięczności kieruję do poprzedniego proboszcza, Ojca Daniela, za osiem lata posługi w naszej parafii.  Na progu pełnienia niełatwej posługi proboszcza i kontynuowania posługi gwardiana klasztoru, pragnę zwrócić się do was wszystkich o to, byście w tym wsparciu modlitewnym nie ustawali. Modlitwa to wielka siła. Dzięki niej możemy razem zmierzać ku Bogu. Liczę także na Waszą pomoc i zaangażowanie w życie parafialne, a także dalsze wsparcie dla całej wspólnoty naszego franciszkańskiego klasztoru. Jako proboszcz pragnę, aby każdy czuł się we wspólnocie naszej parafii jak najlepiej. Zachęcam do częstego korzystania z Sakramentów Świętych i włączenia się w działalność grup parafialnych.

    Gdybyśmy zapytali św. Pawła, jakimi cechami winien się charakteryzować dobry proboszcz, to pewnie powiedziałby, że: „Dobry proboszcz cierpliwy jest, łaskawy jest. Proboszcz nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego… Wszystko znosi, wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje…” Pragnę te słowa często rozważać, aby za ich natchnieniem jak najwierniej wypełniać powierzoną mi posługę i wzrastać w miłości ku Bogu i ku ludziom.

Drodzy Parafianie !

Pragnę Wam wszystkim życzyć Bożego błogosławieństwa, czułej opieki Matki Bożej Niepokalanej, Patrona naszej świątyni i parafii św. Maksymiliana , wstawiennictwa  św. Franciszka, św. Antoniego, św. Leopolda i wszystkich Świętych, byśmy Królestwo Boże razem budowali tu, na ziemi i kiedyś w pełni je odziedziczyli w wieczności.

 o. Jacek Korsak OFM Conv.

        proboszcz