W Uroczystość Wniebowstąpienia po Mszy Świętej o. Michał wykorzystując dar muzyczny i wokalny podjął się misji ewangelizacji. Wielkie zdziwienie i poruszenie towarzyszyło parafianom wychodzącym ze Mszy Świętej. Chrystus obecny jest nie tylko w kościele. Kiedy z niego wychodzimy, On ciągle nam towarzyszy. Relacja zdjęciowa w Galerii