"Spadnie na ciebie Duch Pana i staniesz się innym człowiekiem" 

     ( mówi natchniony Samuel do Saula)