Wielki Post – czas duchowego przygotowania do świąt Wielkanocnych

 

                                         Wielki Post… czas zadumy… czas zasłuchania…

rozmyślania nad cierpieniem i śmiercią… wpatrywania się w krzyż…
ale też czas wielkiej, nieskończonej MIŁOŚCI…
jeśli  chcesz jej doświadczyć… zaufaj JEZUSOWI…
„który umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”
(Rz.5,8)

 

W  tradycji  chrześcijańskiej,  Wielki  Post  jest  szczególnym  czasem  przygotowania  do najważniejszych  w  roku  Świąt  Zmartwychwstania Pańskiego. Posypanie głów popiołem w  Środę  Popielcową   było   znakiem   rozpoczęcia  okresu  modlitwy,  pokuty  i  zadumy nad kruchością życia.

Wielki  Post  to  czas,  w  którym  każdy  wierzący  człowiek ma szczególnie skupić się na swojej  wierze  i życiu duchowym, uświadomić sobie nieuchronność śmierci oraz poprzez modlitwę,  post  i  jałmużnę,  odpokutować  za  grzechy.

W czasie Wielkiego Postu w naszym  Kościele
odprawiane są nabożeństwa: 

„Drogi Krzyżowej” – w piątki o godz. 17.30
„Gorzkich Żali” – w niedziele o godz. 17-tej.

Wielki  Post  to  nie  tylko  unikanie  zabawy, to doskonała okazja do wzmożonej pracy nad sobą,  nad  własnym  charakterem.  To  także  konieczność  codziennej modlitwy, odbycia spowiedzi,   która  ma  oczyścić  nas  z  grzechu,  aby  z  czystym  sumieniem  wkroczyć w  okres  pasyjny,  wzmocnić  naszą  wiarę, a także wzajemne więzi, by wspólnie przejść przez  ten  niełatwy  okres.

Wielki  Post  powinien być czasem modlitwy, przybliżać nas do innego świata. Spełniajmy więc  uczynki   miłosierdzia,  zastanówmy  się  nad  sensem  tego, co robimy i jak żyjemy. Częściej  zwracajmy  uwagę  na  symbol  Krzyża.  Niech  te  czterdzieści  dni  coś zmieni w  naszym  życiu.  Warto  uświadomić  sobie,  że  Bóg  umarł za nasze grzechy i powstał z  martwych  dla  naszego  zbawienia.

Ostatnia  niedziela  przed  Wielkanocą  –  w  tym  roku  14 kwietnia  – to Niedziela Palmowa. Przychodzimy  wówczas  do  Kościoła z tradycyjną palmą na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.  Niedziela  Palmowa  zaczyna  okres  Wielkiego  Tygodnia  –  ostatniego przed Świętem  Zmartwychwstania.

Przez  cały   okres   Wielkiego   Postu   nie   śpiewa   się   podczas   Mszy  św.   „Alleluja”. Wielki Post kończy się w  momencie  rozpoczęcia  Mszy  Wieczerzy  Pańskiej  w  Wielki  Czwartek.

Przez  czterdzieści  dni  przygotujmy  nasze  serca…  przez  modlitwę,  pokutę  i  uczynki chrześcijańskiej  miłości.  Z  głęboką  wiarą  i  pobożnością  pójdźmy  za  Panem, abyśmy uczestnicząc  w  tajemnicy  Jego  krzyża,  dostąpili  udziału  w  zmartwychwstaniu i życiu.

 

 21 kwietnia będziemy obchodzić Święto Zmartwychwstania Jezusa – bądźmy gotowi!

 

 

 

 

 

02 stycznia 2019 roku  rozpoczynamy w naszej parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olsztynie wizytę duszpasterską - kolędę! Przed przyjściem kapłana do naszego domu wskazane jest nakryć stół obrusem, postawić na nim choćby mały krzyż, zapalić świecę oraz umieścić obok talerzyk (naczynie) z woda święconą oraz Pismo Święte. Pamiętajmy, że wizyta duszpasterska w naszych wspólnotach rodzinnych jest wielkim wydarzeniem w Kościele Domowym. Rodzina wraz z Kapłanem modli się w swoim domu o Błogosławieństwo w rodzinie, o zdrowie i potrzebne Łaski. Proszę, aby w czasie kolędy, obecni byli wszyscy członkowie rodziny! Dzieci i młodzież mają przygotować zeszyty z katechezy szkolnej.  C+M+B 2019 – napis na drzwiach naszych domostw oznacza, iż Chrystus mieszkanie błogosławi podczas kolędy.     

Plan kolędy :  

 

2 stycznia (środa) - Pl. Konst. 3 Maja 3, m. 1-72 (1-3 klatka),

 

3 stycznia (czwartek) - Pl. Konst. 3 Maja 3, m. 73 - 96 (4 klatka), ul. Jasna 1 i ul. Jasna 3 ( 1 i 2 klatka )

 

4 stycznia (piątek) – ul. Jasna 3 ( 3 klatka ), ul. Jasna 5 i ul. Kętrzyńskiego 5

 

5 stycznia (sobota) – ul. Kętrzyńskiego 7 ( klatka 1–3 ) i ul. Kętrzyńskiego 9, m. 1 – 28

 

7 stycznia (poniedziałek) – ul. Kętrzyńskiego 9 /od 2 klatki  m. 29 i nn  do 5 klatki włącznie

8 stycznia ( wtorek)– ul. Kętrzyńskiego 11, ul.Dworcowa 4 /1 i 2 klatka/

9 stycznia ( środa )– ul. Dworcowa 4 / 3 i 4 klatka/, ul. Dworcowa 6 /1, 2 i 3 klatka/

10 stycznia (czwartek) – ul. Dworcowa 6 /4 klatka/, ul.Dworcowa 8,

11 stycznia (piątek)– ul. Dworcowa 1 i 3, ul. Lubelska 1, ul.Lubelska 43 i 49 /Klebark Mały/

14 stycznia (poniedziałek)– ul. Lubelska 33a i  47  oraz uzupełnienia

Kolędę od poniedziałku piątku rozpoczynamy o godz. 16.00, w sobotę  o godz. 15.00.

Podczas trwania kolędy nie będzie czynna kancelaria parafialna.   

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać w zakrystii. W czasie  kolędy dyżur spowiedzi świętej będzie tylko przed Mszą św. o godz. 8.00 i 18.00.

W tym roku kolęda na ul. Towarowej odbędzie się na zaproszenia. Osoby które chciałyby odwiedzin kapłana proszę o zgłaszanie się do zakrystii do 10 stycznia 2019 roku. Po tym terminie podamy dzień odwiedzin duszpasterskich.

 

 
 

 

 

Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2019 roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka.

Obfite błogosławieństwo niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty.

 

 

 

 

Drodzy siostry i bracia.

W Uroczystość Bożego Narodzenia życzę aby radość Matki Bożej, św. Józefa, Aniołów i pasterzy stała się Waszym udziałem. Uczestnicząc  w uroczystej liturgii, pragniemy i my choć odrobinę przybliżyć się do Pana Boga, który stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas.

Niech zatem spełnią się wszystkie życzenia wypowiedziane w wigilijny wieczór, niech przychodzący Zbawiciel napełnia swoją łaską Wasze serca.

Parafianom oraz wszystkim dzielącym z nami radość świąt Bożego Narodzenia niech obficie udziela błogosławieństwa narodzony w Betlejem Syn Boży.

                                                                              

 

                                                                               Z darem modlitwy                  

                                                                                  o.proboszcz