JERYCHO RÓŻAŃCOWE

Nieustanna modlitwa Różańcowa za Ojczyznę przed

Najświętszym Sakramentem

w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olsztynie

 w dniach od 11 do 18 lutego 2017 roku

 

Dnia 11 lutego /sobota/ Mszą Świętą o godz. 18.00 rozpoczęło się w naszym kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olsztynie siedmiodniowe modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Zakończenie w sobotę 18 lutego Mszą Świętą o godz. 18.00.

W czasie  adoracji Najświętszego Sakramentu odmawiamy Różaniec w intencjach:

Za Ojca Świętego, o uświęcenia Duchowieństwa,

O święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego,

Przebłaganie za grzechy całego Polskiego Narodu,

Błaganie o Miłosierdzie Boże, o potrzebne łaski dla Polski

O zachowanie wiary w Polskim Narodzie,

O ustanowienie prawa chroniącego każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci,

W intencji wszystkich prześladowanych Chrześcijan, o nawrócenie dla prześladowców i wszystkich wrogów Kościoła Świętego,

W intencjach parafii i własnych.

Od 11 do 17 lutego o godz. 21.00 każdego dnia Apel Maryjny i Msza św. w intencji wyżej wymienionych.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza św., w każdej godzinie Różaniec, a o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Krótka informacja o historii tej modlitwy.

Jerycho modlitewne jest formą odwołującą się do wydarzenia w Starym Testamencie, gdzie kamienne mury Jerycha runęły po tygodniu na wskutek trąb wojsk pod wodzą Jozuego. Gdy Jozue, następca Mojżesza wprowadzał naród wybrany, wyzwolony z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, mieszkańcy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. Izraelczycy szturmem musieli zdobywać miasto obwarowane potężnymi kamiennymi murami. Nie mogąc sprostać zadaniu tradycyjnym orężem, dowódca armii oblężniczej nakazał wojsku przemarsz wzdłuż murów obronnych przy głośnych dźwiękach trąb. Od huku trąb mury popękały i runęły, miasto zostało zdobyte. Ten historyczny epizod stał się dla nas współczesnych przyczyną do podjęcia szturmu na ogrom zła, jakie w naszych czasach szerzy się we współczesnym świecie. Stoimy wobec przełomowych wydarzeń w dziejach Europy i świata. Przełom, którego jesteśmy świadkami zdeterminowany jest narastającą falą terroryzmu w najokrutniejszych postaciach, wojnami, jak również ogółem poczynań, słusznie nazwanych cywilizacją śmierci. W nawiązaniu do tego wydarzenia ufamy, że wytrwała modlitwa jest w stanie skruszyć mury wybudowane przeciwko Bogu i życiu.

Pierwsze Jerycho różańcowe zorganizowane zostało na Jasnej Górze. Jerycho różańcowe to modlitewne czuwanie, które trwa nieprzerwanie przez siedem dni i nocy. Nie słychać tu głośnych trąb spod murów Jerycha, w modlitewnym skupieniu słowa Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego, splecione w Święty Różaniec, wypowiadane we wspólnocie lub szeptane w osobistej zadumie przeszywają Niebiosa i płyną przed Tron Najwyższego, zanosząc zadośćuczynienie Bogu za grzechy świata, narodów Europy, a także za grzechy Polaków.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy o każdej porze w dzień i w nocy.

Odwiedziny duszpasterskie

 

02 stycznia 2017 roku  rozpoczynamy w naszej parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olsztynie wizytę duszpasterską - kolędę! Przed przyjściem kapłana do naszego domu wskazane jest nakryć stół obrusem, postawić na nim choćby mały krzyż, zapalić świecę oraz umieścić obok talerzyk (naczynie) z woda święconą oraz Pismo Święte. Pamiętajmy, że wizyta duszpasterska w naszych wspólnotach rodzinnych jest wielkim wydarzeniem w Kościele Domowym. Rodzina wraz z Kapłanem modli się w swoim domu o Błogosławieństwo w rodzinie, o zdrowie i potrzebne Łaski. Proszę, aby w czasie kolędy, obecni byli wszyscy członkowie rodziny! Dzieci i młodzież mają przygotować zeszyty z katechezy szkolnej.  C+M+B 2017 – napis na drzwiach naszych domostw oznacza, iż Chrystus mieszkanie błogosławi podczas kolędy.     

Plan kolędy :  

2 stycznia (poniedziałek) - ulice: Dworcowa 1 i 3, Lubelska 33/33a, 44b i 47

3 stycznia (wtorek) - ul. Lubelska 1, 43c, Klebark Mały 50

4 stycznia (środa) - Pl. Konst. 3 Maja 3, 1-48 (1 i 2 klatka), początek kolędy w 1 i 2 klatce

5 stycznia (czwartek) - Pl. Konst. 3 Maja 3, 49-96 (3 i 4 klatka), początek kolędy w 3 i 4 klatce

7 stycznia (sobota) - ulica Towarowa (cała), kolęda rozpocznie się o godz. 13.00.

9 stycznia (poniedziałek) - ul. Jasna 1, początek kolędy w 1 i 3 klatce

10 stycznia (wtorek) - ul. Jasna 3, początek kolędy w 1 i 3 klatce

11 stycznia (środa) - ul. Jasna 5, początek kolędy w 1 i 3 klatce

12 stycznia (czwartek) - ul. Dworcowa 4, początek kolędy w 1 i 3 klatce

13 stycznia (piątek) - ul. Dworcowa 6, początek kolędy w 1 i 3 klatce

14 stycznia (sobota) - ul. Dworcowa 8, początek kolędy w 1 i 3 klatce

16 stycznia (poniedzialek) - ul. Kętrzyńskiego 5 i 5a, początek kolędy w bloku 5 i 5a

17 stycznia (wtorek) - ul. Kętrzyńskiego 7, początek kolędy w 1 i 3 klatce

18 stycznia (środa) - ul. Kętrzyńskiego 9, 1-50 (klatki od 1 do 3) początek kolędy w 1 i 2 klatce

19 stycznia (czwartek) - ul. Kętrzyńskiego 9, 51-85 (4 i 5 klatka), początek kolędy w 4 klatce

20 stycznia (piątek) - ul. Kętrzyńskiego 11, 1-33 (1 i 2 klatka), początek kolędy w 1 klatce

21 stycznia (sobota) - ul. Kętrzyńskiego 11, 34-53 ( 3 klatka) i uzupełnienia zgłoszonych wcześniej wizyt, które nie mogły odbyć się w wyznaczonym terminie.

 

 

 

Kolędę od poniedziałku do piątku rozpoczynamy o godz. 16.00, w sobotę o godz. 15.00.

Podczas trwania kolędy nie będzie czynna kancelaria parafialna. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać w zakrystii.

 

 

Życzenia na Uroczystość Narodzenia Pańskiego 2016 roku

 

„Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Panem Bogiem. Ta dobra nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc ten szczególny czas Bożego nawiedzenia. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną, codzienność.

 

                                                                                          o. proboszcz

Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

 W naszych sercach – Króluj nam Chryste!-

 W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!-

 W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!-

 W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!-

 W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!-

 W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!-

 W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!-

 W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!-

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

 Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!-

 Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!-

 Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!-

 Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!-

 Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!-

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem 18 Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

 Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!-

 Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!-

 Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!-

 Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!-

 Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!-

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu. Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.