W dniach 14-15 maja 2009r. przeżywaliśmy nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz z kościoła św. Józefa z Olsztyna rozpoczął jesienią 2008r. peregrynację po parafiach i kaplicach naszej archidiecezji. W końcu dotarł i do nas. Uroczyste przywitanie, Msza Święta pod przewodnictwem ks. Abp-a Wojciecha Ziemby, a potem całodobowa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Czas łaski dla naszej parafii. Po zakończeniu nawiedzenia, mały obraz Jezusa Miłosiernego rozpoczął peregrynację po domach naszych parafian i sympatyków.

14 sierpnia 2009r., w dniu odpustu, przeżywaliśmy 15 - lecie naszej parafii. Jesteśmy najmłodszą placówką frnaciszkańską w prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego. Cóż to jest 15 lat wobec 750 lat klasztoru gnieźnieńskiego? Ale młodzi też mogą  świętować. Do przeżycia uroczystej chwili przez 3 dni poprzedzające przygotowywał nas probosz i gwardian właśnie z Gniezna, które jest najstarszą obecnością franciszkańską w naszej prowincji zakonnej. O. Jacek Korsak jest olsztynianinem, więc z radością podjął sie tego zadania. Mszy Świętej odpustowej we wspomnienie św. Maksymiliana przewodniczył ks. Abp Wojciech Ziemba. Nazwał nas: "parafią na rozstajach dróg". Położenie naszej parafii wyjaśnia to określenie. Jest jednocześnie zadaniem: pomóc ludziom w odnajdywaniu tej najważniejszej drogi - drogi do Boga. Samemu Bogu Chwała za te 15 lat i w Jego najlepsze ręce powierzamy naszą teraźniejszość i przyszłość.

W minionym roku 2009 udało nam się położyć posadzkę w prezbiterium i dolnej części kościoła. Poza tym wykonaliśmy część nowych ławek. Przed położeniem posadzki kościół został wymalowany, ściany otrzymały niezbędny szlif. Zagospodarowany został również teren przy kościele i klasztorze. Dziękujemy Prowincji, naszym Drogim Parafianom i Sympatykom za zaufanie i wsparcie materialne. Przed nami 2010r. i nowe cele: położenie posadzki na chórze kościoła, w Kaplicy Adoracji, wykończenie wejść zewnętrznych do Kościoła i Kaplicy Adoracji, dalszy wystrój Kościoła i Kaplicy oraz dalsze zagospodarowanie terenu na zewnątrz. W Boże ręce powierzamy te sprawy, wszystkich prosimy o modlitwę, chętnych o wsparcie materialne.

Posługujący w naszej parafii brat Dariusz Mleczek 29 listopada 2009r. złożył śluby wieczyste i tym samym został trwale włączony do Zakonu Braci Mniejszych  Konwentualnych. Wśród licznie przybyłych gości byli: Ojciec Prowincjał Adam Kalinowski oraz ojcowie i bracia z polskich klasztorów naszej prowincji. Nie zabrakło oczywiście rodziców i rodzeństwa Brata Dariusza. W podziękowaniach Neoprofes wyraził rodzicom szczególną wdzięczność za cierpliwość i troskę podczas jego długich lat choroby w dzieciństwie. Życzymy Bratu Dariuszowi, by zawsze wspierała go łaska Boża. Będziemy o nim pamiętać w naszych modlitwach.

Zapraszamy do -> GALERII

Udało się. Zostało trochę do spłacenia. "Bóg zapłać" wszystkim za wsparcie finansowe. Razem koszt: 31.000 zl.