W dniu 9 września w Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olsztynie przeżywaliśmy Uroczystość ku czci Błogosławionej Anieli Salawy – patronki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. Swoją obecnością zaszczycił nas ks. Rafał Salawa, który  wraz z całą Wspólnotą Klasztorną na czele z Ojcem Gwardianem Danielem Pliszką, modlił się o rychłą kanonizację bł. Anieli Salawy. Przed rozpoczęciem Uroczystej Mszy św., o. Zygmunt Fiałek –Laskowski (asystent FZŚ) wraz z bratem Rafałem z III Zakonu poprowadzili Adorację Najświętszego Sakramentu wraz z odśpiewaniem Godzinek ku czci błogosławionej Anieli Salawy. Podczas Mszy św. został poświęcony obraz bł. Anieli przez ks. Rafała, który jest bliskim krewnym naszej Patronki. Obraz został ufundowany przez Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Rycerstwa Niepokalanej, a namalowała go artystka z Solca Kujawskiego mgr. Emilia Czupryńska. Zostały poświęcone również płatki róż, które według tradycji i wiary prostego ludu mają uzdrawiające działanie z różnych chorób i dolegliwości.Na zakończenie Mszy św. ks. Rafał poprowadził nabożeństwo wraz z ucałowaniem relikwii błogosławionej Anieli Salawy. Kult bł. Anieli Salawy został przyjęty przez wiernych z wielkim entuzjazmem, czego dowodem była duża frekwencja. Proboszcz naszej Parafii, o. Daniel Pliszka ogłosił, że w każdą II Niedzielę Miesiąca o godz. 16.00 będzie odprawiana Msza św. składkowa za wstawiennictwem  Błogosławionej Anieli Salawy. Br. Rafał Czyczyn – Egiert FZŚ

Dnia 6 czerwca na Mszy Świętej o godz. 12.00 dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstwowej Absolwent obchodziły rocznicę swojej I Komunii Świętej. Mszy Świętej przewodniczył o. Proboszcz, a dzieci czynnie włączyły się w liturgię poprzez czystania, śpiew, procesję z darami. Rocznica zbiegła się z beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki. W czasie trwania liturgii beatyfikacyjnej w Warszawie odprawiała się nasza Msza Święta Rocznicowa. Ks. Jerzy ukochał Eucharystię. Będąc małym chłopcem przed szkołą chodził na Mszę Świętą. Będąc w wojsku szukał sposobu, aby znaleźć się na Mszy Świętej i przyjąć Komunię Święta. Msze Święte za Ojczyznę, odprawiane przez Ks. Jerzego gromadziły tłumu wiernych i dzięki nim podobno wielu wracało do Pana Boga. Bł. księże Jerzy - módl się za nami.

Dnia 9 maja 2010r. 24 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej. Po kilkumiesięcznym przygotowaniu, próbach i oczekiwaniach dzieci doczekały się swojego pierwszego spotkania z Panem Jezusem w Eucharystii. Do Komunii Świętej przystąpiły w naszej parafii dzieci z II Klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Absolwent oraz kilkoro dzieci należących terytorialnie do naszej parafii. Oprawę muzyczną tak jak w zeszłym roku przygotował p. Marek Adamczyk. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim rodzicom za ich zaangażowanie i włączenie się w pomoc dzieciom, aby mogły jak najlepiej przeżyć ten ważny dla nich dzień. Niech wzrastają w świętości karmiąc się Ciałem i Krwią Chrystusa, a my pamiętajmy o nich w modlitwach.

22 maja o godz. 20.00 rozpoczęliśmy modlitewne czuwanie przed Pięćdziesiątnicą. Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego jest pierwszym czuwaniem w historii Kościoła. Pan Jezus nakazał Apostołom, aby pozostali w Jerozolimie i trwali na modlitwie oczekując Obietnicy Ojca. W naszej parafii w tym roku czuwanie przygotowały: wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Syjon" i młodzieżowa wspólnota Szkoły Kontaktu z Bogiem "Żywo". Czuwanie rozpoczęliśmy przez zawiązanie wspólnoty i symboliczne zapalenie świeczek. Potem chwila modlitwy do Ducha Świętego i katecheza o Duchu Świętym. Po katechezie dwie osoby dały świadectwo działania Ducha Świętego w ich życiu. Następnie rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której był czas na wspólną i indywidualną modlitwę oraz na modlitwę wstawienniczą. Na zakończenie sprawowaliśmy Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej, ciągle prosząc Pana, aby posłał na nas swojego Ducha. 

W tym roku Boże Ciało przypadło 3 czerwca, a na naszą parafię przyszła kolej przygotowania jednego z ołtarzy na centralną procesję miejską. "Oddał nam siebie" - tak brzmiało hasło przy naszym ołtarzu, którego tłem była Ostatnia Wieczerza. Oczywiście hasło kieruje nas na Chrystusa, który oddał się nam całkowicie. Mobilizując siły udało się nam przygotować ołtarz i zapewnić asystę do kolejnego ołtarza umiejscowionego przy ratuszu miejskim. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg uroczystości.