AKT  ZAWIERZENIA  PARAFII  MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ  KRÓLOWEJ  POLSKI 
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej - 26.08.2016 r.


Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, 
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
 W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,
oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny,
ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych,
wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.
 Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas
przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi.
Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym,
rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.
Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia:
Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom,
w trosce o zbawienie każdego człowieka.
Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej
rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.
Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia.
Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie
w pracę, kulturę, sztukę i naukę,
przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych.
Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie.
 Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.
Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość
do naszego Narodu i każdego z nas.
Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich
światło zbawczej nadziei.
Amen.

 

    Decyzją Ojca Prowincjała zostałem zaproponowany do podjęcia posługi proboszcza w Olsztyńskiej Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Propozycja ta została przyjęta przez J.E. Księdza  Arcybiskupa, Wojciecha Ziembę i na mocy Jego dekretu, 1 lipca objąłem urząd proboszcza. Na początku pełnienia tej posługi pragnę podziękować Panu Bogu za ten dar i prosić Go o błogosławieństwo. Słowa wdzięczności kieruję do poprzedniego proboszcza, Ojca Daniela, za osiem lata posługi w naszej parafii.  Na progu pełnienia niełatwej posługi proboszcza i kontynuowania posługi gwardiana klasztoru, pragnę zwrócić się do was wszystkich o to, byście w tym wsparciu modlitewnym nie ustawali. Modlitwa to wielka siła. Dzięki niej możemy razem zmierzać ku Bogu. Liczę także na Waszą pomoc i zaangażowanie w życie parafialne, a także dalsze wsparcie dla całej wspólnoty naszego franciszkańskiego klasztoru. Jako proboszcz pragnę, aby każdy czuł się we wspólnocie naszej parafii jak najlepiej. Zachęcam do częstego korzystania z Sakramentów Świętych i włączenia się w działalność grup parafialnych.

    Gdybyśmy zapytali św. Pawła, jakimi cechami winien się charakteryzować dobry proboszcz, to pewnie powiedziałby, że: „Dobry proboszcz cierpliwy jest, łaskawy jest. Proboszcz nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego… Wszystko znosi, wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje…” Pragnę te słowa często rozważać, aby za ich natchnieniem jak najwierniej wypełniać powierzoną mi posługę i wzrastać w miłości ku Bogu i ku ludziom.

Drodzy Parafianie !

Pragnę Wam wszystkim życzyć Bożego błogosławieństwa, czułej opieki Matki Bożej Niepokalanej, Patrona naszej świątyni i parafii św. Maksymiliana , wstawiennictwa  św. Franciszka, św. Antoniego, św. Leopolda i wszystkich Świętych, byśmy Królestwo Boże razem budowali tu, na ziemi i kiedyś w pełni je odziedziczyli w wieczności.

 o. Jacek Korsak OFM Conv.

        proboszcz

"Bóg sam wystarcza" - to hasło rekolekcji prowadzonych przez naszych Przyjaciół ze Wspólnoty Gloria Crucis. Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach. Szczegółowe informacje znajdziemy na plakacie w gablocie parafialnej lub na stronie www.gloriacrucis.pl

 "Spadnie na ciebie Duch Pana i staniesz się innym człowiekiem" 

     ( mówi natchniony Samuel do Saula)