Środa

Rozpoczęcie rekolekcji dla dzieci

9.45 Nauka dla dzieci kl. 1-3

10.45 Nauka dla dzieci kl. 4-6

Czwartek

Rozpoczęcie rekolekcji dla dorosłych

8.00 Msza Święta z nauką ogólną

9.45 Nauka dla dzieci kl. 1-3

10.45 Nauka dla dzieci kl. 4-6, połączona ze Spowiedzią Świętą

18.00 Msza Święta z nauką ogólną

Piątek

8.00 Msza Święta z nauką ogólną

9.45 Msza Święta dla dzieci (wszystkie klasy)

18.00 Msza Święta z nauką ogólną

Sobota

8.00 Msza Święta z nauką ogólną

18.00 Msza Święta z nauką ogólną

Niedziela

Msze Święte z naukami o godz.: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i 20.00

Gorzkie Żale z kazaniem o godz. 17.00

 

 

 

 

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka! Królowo Niebios i Pani Aniołów!

 

 Przed 140-tu laty ukazałaś się na warmińskiej ziemi dwóm dziewczynkom Justynie  i Barbarze,  aby przypomnieć wszystkim ewangeliczne orędzie Twojego Syna. Wzywałaś do nawrócenia, pokuty, żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości. Twoja obecność wśród nas umocniła i nadal umacnia Kościół i naszą Ojczyznę.

 

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!

 

Poświęcamy się Twemu macierzyńskiemu Sercu, aby pełnić wiernie wolę Boga Ojca. Orędowniczko i Pośredniczko łask, uproś u Twego Syna dla nas serca całkowicie odnowione, aby kochały Boga i bliźniego ze wszystkich swych sił. Nawiedzaj nas, pocieszaj i wspieraj. Przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas od wszelkiego niebezpieczeństwa.

Niech za Twym wstawiennictwem grzesznicy dostąpią Bożego miłosierdzia i powrócą na drogę świętości.  Uwikłani w różne nałogi niech otrzymają łaskę wyzwolenia i dar trzeźwości. Chorzy niech odzyskają zdrowie, samotni, smutni i zniechęceni niech odnajdą nadzieję. Niech modlitwa różańcowa jednoczy nasze rodziny z Chrystusem, uświęca nas i zapala do dawania świadectwa wiary i podjęcia nowej ewangelizacji.

 

Matko Kościoła!

        

Uproś nam nowe, liczne powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do katechizacji aby Kościół Warmiński mógł zostać odnowiony przez świętych kapłanów, osoby konsekrowane oraz świeckie zaangażowane w dzieło rozkrzewiania wiary.

 

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!

 

Otocz nas swą macierzyńską miłością, aby Chrystus, Twój Syn,
nieustannie rodził się także w nas. Pomóż nam, abyśmy nie ulegali egoizmowi, pochlebstwom świata, ani podszeptom złego.

 

 

 Amen.

JERYCHO RÓŻAŃCOWE

Nieustanna modlitwa Różańcowa za Ojczyznę przed

Najświętszym Sakramentem

w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olsztynie

 w dniach od 11 do 18 lutego 2017 roku

 

Dnia 11 lutego /sobota/ Mszą Świętą o godz. 18.00 rozpoczęło się w naszym kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olsztynie siedmiodniowe modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Zakończenie w sobotę 18 lutego Mszą Świętą o godz. 18.00.

W czasie  adoracji Najświętszego Sakramentu odmawiamy Różaniec w intencjach:

Za Ojca Świętego, o uświęcenia Duchowieństwa,

O święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego,

Przebłaganie za grzechy całego Polskiego Narodu,

Błaganie o Miłosierdzie Boże, o potrzebne łaski dla Polski

O zachowanie wiary w Polskim Narodzie,

O ustanowienie prawa chroniącego każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci,

W intencji wszystkich prześladowanych Chrześcijan, o nawrócenie dla prześladowców i wszystkich wrogów Kościoła Świętego,

W intencjach parafii i własnych.

Od 11 do 17 lutego o godz. 21.00 każdego dnia Apel Maryjny i Msza św. w intencji wyżej wymienionych.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza św., w każdej godzinie Różaniec, a o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Krótka informacja o historii tej modlitwy.

Jerycho modlitewne jest formą odwołującą się do wydarzenia w Starym Testamencie, gdzie kamienne mury Jerycha runęły po tygodniu na wskutek trąb wojsk pod wodzą Jozuego. Gdy Jozue, następca Mojżesza wprowadzał naród wybrany, wyzwolony z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, mieszkańcy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. Izraelczycy szturmem musieli zdobywać miasto obwarowane potężnymi kamiennymi murami. Nie mogąc sprostać zadaniu tradycyjnym orężem, dowódca armii oblężniczej nakazał wojsku przemarsz wzdłuż murów obronnych przy głośnych dźwiękach trąb. Od huku trąb mury popękały i runęły, miasto zostało zdobyte. Ten historyczny epizod stał się dla nas współczesnych przyczyną do podjęcia szturmu na ogrom zła, jakie w naszych czasach szerzy się we współczesnym świecie. Stoimy wobec przełomowych wydarzeń w dziejach Europy i świata. Przełom, którego jesteśmy świadkami zdeterminowany jest narastającą falą terroryzmu w najokrutniejszych postaciach, wojnami, jak również ogółem poczynań, słusznie nazwanych cywilizacją śmierci. W nawiązaniu do tego wydarzenia ufamy, że wytrwała modlitwa jest w stanie skruszyć mury wybudowane przeciwko Bogu i życiu.

Pierwsze Jerycho różańcowe zorganizowane zostało na Jasnej Górze. Jerycho różańcowe to modlitewne czuwanie, które trwa nieprzerwanie przez siedem dni i nocy. Nie słychać tu głośnych trąb spod murów Jerycha, w modlitewnym skupieniu słowa Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego, splecione w Święty Różaniec, wypowiadane we wspólnocie lub szeptane w osobistej zadumie przeszywają Niebiosa i płyną przed Tron Najwyższego, zanosząc zadośćuczynienie Bogu za grzechy świata, narodów Europy, a także za grzechy Polaków.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy o każdej porze w dzień i w nocy.

Odwiedziny duszpasterskie

 

02 stycznia 2017 roku  rozpoczynamy w naszej parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olsztynie wizytę duszpasterską - kolędę! Przed przyjściem kapłana do naszego domu wskazane jest nakryć stół obrusem, postawić na nim choćby mały krzyż, zapalić świecę oraz umieścić obok talerzyk (naczynie) z woda święconą oraz Pismo Święte. Pamiętajmy, że wizyta duszpasterska w naszych wspólnotach rodzinnych jest wielkim wydarzeniem w Kościele Domowym. Rodzina wraz z Kapłanem modli się w swoim domu o Błogosławieństwo w rodzinie, o zdrowie i potrzebne Łaski. Proszę, aby w czasie kolędy, obecni byli wszyscy członkowie rodziny! Dzieci i młodzież mają przygotować zeszyty z katechezy szkolnej.  C+M+B 2017 – napis na drzwiach naszych domostw oznacza, iż Chrystus mieszkanie błogosławi podczas kolędy.     

Plan kolędy :  

2 stycznia (poniedziałek) - ulice: Dworcowa 1 i 3, Lubelska 33/33a, 44b i 47

3 stycznia (wtorek) - ul. Lubelska 1, 43c, Klebark Mały 50

4 stycznia (środa) - Pl. Konst. 3 Maja 3, 1-48 (1 i 2 klatka), początek kolędy w 1 i 2 klatce

5 stycznia (czwartek) - Pl. Konst. 3 Maja 3, 49-96 (3 i 4 klatka), początek kolędy w 3 i 4 klatce

7 stycznia (sobota) - ulica Towarowa (cała), kolęda rozpocznie się o godz. 13.00.

9 stycznia (poniedziałek) - ul. Jasna 1, początek kolędy w 1 i 3 klatce

10 stycznia (wtorek) - ul. Jasna 3, początek kolędy w 1 i 3 klatce

11 stycznia (środa) - ul. Jasna 5, początek kolędy w 1 i 3 klatce

12 stycznia (czwartek) - ul. Dworcowa 4, początek kolędy w 1 i 3 klatce

13 stycznia (piątek) - ul. Dworcowa 6, początek kolędy w 1 i 3 klatce

14 stycznia (sobota) - ul. Dworcowa 8, początek kolędy w 1 i 3 klatce

16 stycznia (poniedzialek) - ul. Kętrzyńskiego 5 i 5a, początek kolędy w bloku 5 i 5a

17 stycznia (wtorek) - ul. Kętrzyńskiego 7, początek kolędy w 1 i 3 klatce

18 stycznia (środa) - ul. Kętrzyńskiego 9, 1-50 (klatki od 1 do 3) początek kolędy w 1 i 2 klatce

19 stycznia (czwartek) - ul. Kętrzyńskiego 9, 51-85 (4 i 5 klatka), początek kolędy w 4 klatce

20 stycznia (piątek) - ul. Kętrzyńskiego 11, 1-33 (1 i 2 klatka), początek kolędy w 1 klatce

21 stycznia (sobota) - ul. Kętrzyńskiego 11, 34-53 ( 3 klatka) i uzupełnienia zgłoszonych wcześniej wizyt, które nie mogły odbyć się w wyznaczonym terminie.

 

 

 

Kolędę od poniedziałku do piątku rozpoczynamy o godz. 16.00, w sobotę o godz. 15.00.

Podczas trwania kolędy nie będzie czynna kancelaria parafialna. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać w zakrystii.