Ogłoszenia Duszpasterskie   Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata    25.11.2018r.

1. Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.

2. Do końca listopada zapraszamy codziennie do wspólnej modlitwy z wypominkami za zmarłych  dzisiaj o godz. 17.00, a w dni powszednie o godz. 17.30.  We  Mszy św. za zmarłych  polecamy Bogu naszych bliskich którzy odeszli do wieczności.

3. We wtorek 27 listopada kolejny dzień  Nowenny do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej,  która przybliżając nam treść objawień gietrzwałdzkich, ma nas przygotować na 150. rocznicę objawień Matki Bożej. Zapraszamy  każdego 27 dnia miesiąca na wspólną modlitwę do Pani Gietrzwałdzkiej.

4. W pierwszą sobotę grudnia nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi odprawimy po Mszy św.  o godz. 8.00.

5. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

6. 01 grudnia 2018 r. w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11 w Olsztynie rozpocznie się Jerycho Różańcowe  Mszą Świętą o godz. 18.30.

Serdecznie zapraszamy do modlitewnego czuwania.

7. Wychodząc z kościoła nie zapomnijmy o Kromce Słowa Bożego.