Ogłoszenia Duszpasterskie     17 Niedziela Zwykła 29.07.2018 r.

 

1. Pan Jezus zawsze dostrzega potrzeby tych, którzy do Niego przychodzą. Chojną ręką karmi głodnych, ale nakazuje uczniom pozbierać ułomki, aby nic się nie zmarnowało. Zachęca nas, abyśmy nie marnowali żywności, którą możemy dzielić się z głodnymi. Mamy wspólnie dbać o dobre wykorzystanie Bożych darów.

2. W środę rozpoczyna się sierpień, w którym wspominamy wiele ważnych dla Polski dat historycznych. Od wielu lat jesteśmy zachęcani do szczególnej wstrzemięźliwości od alkoholu w tym miesiącu. Uczyńmy to i w tym roku, abyśmy poprzez nasze wyrzeczenie przyczyniali się do wyzwolenia wielu naszych rodaków z nałogu.

3. W czwartek, 2 sierpnia przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej i związany z nim odpust Porcjunkuli. Jest to wyjątkowy przywilej uproszony przez św. Franciszka z Asyżu, aby każdy, kto w tym dniu nawiedzi kościół parafialny i spełni zwykłe warunki odpustu, to znaczy: przyjmie Komunię św. oraz wzbudzi pragnienie uwolnienia się od wszystkich grzechów i pomodli się w intencjach Ojca Świętego, otrzyma odpust zupełny.

4. W tym tygodniu przypada I Czwartek Miesiąca w którym modlimy się o powołania do służby w Kościele. W I Piątek  w miesiącach wakacyjnych  do chorych udajemy się tylko na wezwanie. W I Sobotę po Mszy Świętej o godz. 8.00 nabożeństwo pierwszosobotnie, a o godz. 17.30 zmiana tajemnic różańca.

 Tego dnia będziemy szczególnie modlić się za księży proboszczów, we wspomnienie ich patrona, św. Jana Marii Vianneya.

5. Ofiary dzisiaj składane są przeznaczone na konserwację Katedry Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku Matki wszystkich kościołów naszej Archidiecezji.