Ogłoszenia Duszpasterskie   Piąta Niedziela Wielkiego Postu  18.03.2018 r.

1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

2. Dziękujemy Panu Bogu za łaskę wizytacji.  Dziękujemy Wam drodzy Parafianie za twórcze zaangażowanie się, za modlitwę i obecność.

3. Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła. Zapraszamy na Msze św. mężów i ojców aby zawierzyli swoje rodziny św. Józefowi. W tym dniu swoje święto patronalne obchodzi  J. E. Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmiński. Polecamy osobę Naszego Pasterza modlitwą wiernych.

4. Kończy się okres Wielkiego Postu. Zapraszamy na ostatnią Drogę Krzyżową w najbliższy piątek o godz. 17.30. Nabożeństwo Gorzkich Żali dziś i w następną niedzielę o godz. 17.00.

5. Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy.

6.  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w tym roku wypadła w Niedzielę Palmowa  liturgia uroczystości została  przeniesiona na poniedziałek po Oktawie Wielkanocy.  W sobotę 24 marca w Narodowy Dzień Życia   na Mszy Świętej o godz. 18.00 będzie można włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, polegające na codziennej dziesiątce różańca i krótkiej modlitwie przez 9 miesięcy w intencji nieznanego nam dziecka zagrożonego aborcją.

7. W Olsztynie pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego, odbędzie się na Starym Mieście nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które rozpocznie się w piątek 23 marca  o godz. 20.00 w Bazylice Współkatedralnej pw. św. Jakuba, a zakończy ok. godz. 21. 30 w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (dawny kościół garnizonowy). Uczestnicy proszeni są o zabranie świec lub lampionów.

8. Mamy wolne intencje mszalne w najbliższym tygodniu. Można zamawiać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

9. Ofiary na kwiaty i dekorację Bożego Grobu możemy składać w zakrystii.

10. Za tydzień zbieramy ofiary do puszek na opłacenie rachunków za ogrzewanie. Z serca dziękujemy za zrozumienie i pomoc.

11. Wychodząc z kościoła nie zapomnijmy o Kromce Słowa Bożego.