Ogłoszenia Duszpasterskie   4 Niedziela Wielkiego Postu  11.03.2018 roku

1. Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

2. Przeżywamy w Parafii wielką radość z racji obecności wśród nas Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Józefa Górzyńskiego, Pasterza naszej Archidiecezji, który na Mszy św. o godz. 9.00 rozpoczął wizytację kanoniczną.

3. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 17.30, a gorzkie żale w niedzielę o godz. 17.00.

4. We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.

5. Solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

6. Wychodząc z kościoła nie zapomnijmy o Kromce Słowa Bożego.