Ogłoszenia Duszpasterskie        Trzecia Niedziela Zwykła  27.01.2019 r.

 

1. Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane dziś przez papieża odczytajmy jako drogowskaz także dla nas i dla naszej parafialnej wspólnoty.

2. Dzisiejsza niedziela to także obchodzony w Kościele Światowy Dzień Trędowatych. Ogarnijmy naszą osobistą modlitwą cierpiących z powodu tej choroby i tych, którzy niosą im pomoc.

3. Dziękując za dar Eucharystii i kapłaństwa, zgromadzimy się w czwartek  na Mszy Świętej. Naszej modlitwie będzie przyświecała troska o nowe, święte powołanie kapłańskie.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. W pierwszy piątek kapłani udadzą się do chorych w domach.

Nabożeństwa ku czci  Niepokalanego Serca NMP w sobotę po Mszy św. o godz. 8.00 w kaplicy.

5. W sobotę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msza Święta w naszym kościele o godz. 08.00. W tym dniu obchodzony jest również w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszamy do szczególnej modlitwy w intencji osób zakonnych.

6. Informujemy, że 30 stycznia 2019r. w  godzinach 13.00 - 14.00 przy bramie klasztornej odbędzie się zbiórka starego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego ( sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, komputery). Zbiórka prowadzona jest przez organizację Green Office Ecologic. Akcja ta ma wspierać „konkretne projekty katolickie – głównie misyjne”.

7. Wychodząc z kościoła nie zapomnijmy o kromce Słowa Bożego.

 

 

KOMUNIKAT
Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego

na Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego 2019 r.

 

W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przeżywamy razem z całym Kościołem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Będzie to czas szczególnej wdzięczności okazanej Panu Bogu za wszystkie osoby konsekrowane, które przyjęły od Niego łaskę życia w duchu rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Módlmy się w tym dniu w intencji osób, które należą do instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, aby radowały się nowymi powołaniami oraz znajdowały w swoim środowisku wsparcie finansowe i duchowe.

Konkretnym wyrazem takiej pomocy na terenie Archidiecezji Warmińskiej będą ofiary zbierane w dniu 2 lutego br. na rzecz dwóch klasztorów kontemplacyjnych w Spręcowie i Szczytnie. Klasztory te utrzymują się z własnej pracy, nie mają żadnych innych źródeł utrzymania i często zmagają się z trudnościami materialnymi. Wesprzyjmy Siostry Karmelitanki ze Spręcowa i Siostry Klaryski Kapucynki ze Szczytna naszymi ofiarami, za które Siostry odwdzięczą się nam swoją modlitwą.

 

Olsztyn, dnia 09 stycznia 2019 r.

Abp Józef Górzyński
Metropolita Warmiński