Ogłoszenia Duszpasterskie   23 Niedziela Zwykła 09.09.2018 r.

1. Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie przemienia człowieka, otwiera go na nowe życie. Chrystus wciąż pragnie każdego z nas uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Nie zamykajmy się na Boże działanie w nas.

2. Dziś w sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie odbywają się uroczystości odpustowe.

3. W czwartek 13 września o godz. 18.00 odbędzie się procesja różańcowa z Kościoła Miłosierdzia Bożego przy ul. Barcza 2 do Kościoła MB Fatimskiej przy ul. Bajkowej 15.

4. W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Zachęcamy, aby w tym dniu uczcić krzyż, znak męki i zwycięstwa Chrystusa.

5. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu oraz rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

6.  W tym tygodniu  dyżur  spowiedzi świętej  w kaplicy w dni powszednie od godz. 15.00 do 17.00.

7. Prosimy Pana, aby otwierał naszych solenizantów i jubilatów na przyjęcie obfitych Bożych łask.

8. W przyszłą niedzielę zbieramy ofiary do puszek  na wykończenie prac przy naszym obiekcie sakralnym.

9. Wychodząc z kościoła nie zapomnijmy o Kromce Słowa Bożego.