Ogłoszenia Duszpasterskie   31 Niedziela Zwykła 05.11.2017 r.

1. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy  o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

2. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Codziennie przed Mszą Świętą o godz. 17.30 a w niedzielę o godz. 17.00 modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na wypominkach, które można jeszcze składać w zakrystii.

3. W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny.

4. W tym tygodniu intencję mszalne zamawiamy tylko w zakrystii.

5. Za tydzień w niedzielę  zbierać będziemy ofiary na malowanie Kaplicy. Serdeczne dziękujemy wiernym za ofiary składane na ten cel.

6. W niedzielę 12 listopada  po Mszy św. o 12.00  spotkanie z rodzicami dzieci I Komunijnych i poświęcenie książeczek.

7. Serdecznie zapraszamy do Liturgicznej Służby Ołtarza nowych ministrantów, chłopców młodszych i starszych, którzy chcieliby służyć Panu Jezusowi przy ołtarzu.

8. Wychodząc z kościoła nie zapomnijmy o Kromce Słowa Bożego.