JERYCHO RÓŻAŃCOWE

Nieustanna modlitwa Różańcowa za Ojczyznę przed

Najświętszym Sakramentem

w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olsztynie

 w dniach od 11 do 18 lutego 2017 roku

 

Dnia 11 lutego /sobota/ Mszą Świętą o godz. 18.00 rozpoczęło się w naszym kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olsztynie siedmiodniowe modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Zakończenie w sobotę 18 lutego Mszą Świętą o godz. 18.00.

W czasie  adoracji Najświętszego Sakramentu odmawiamy Różaniec w intencjach:

Za Ojca Świętego, o uświęcenia Duchowieństwa,

O święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego,

Przebłaganie za grzechy całego Polskiego Narodu,

Błaganie o Miłosierdzie Boże, o potrzebne łaski dla Polski

O zachowanie wiary w Polskim Narodzie,

O ustanowienie prawa chroniącego każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci,

W intencji wszystkich prześladowanych Chrześcijan, o nawrócenie dla prześladowców i wszystkich wrogów Kościoła Świętego,

W intencjach parafii i własnych.

Od 11 do 17 lutego o godz. 21.00 każdego dnia Apel Maryjny i Msza św. w intencji wyżej wymienionych.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza św., w każdej godzinie Różaniec, a o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Krótka informacja o historii tej modlitwy.

Jerycho modlitewne jest formą odwołującą się do wydarzenia w Starym Testamencie, gdzie kamienne mury Jerycha runęły po tygodniu na wskutek trąb wojsk pod wodzą Jozuego. Gdy Jozue, następca Mojżesza wprowadzał naród wybrany, wyzwolony z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, mieszkańcy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. Izraelczycy szturmem musieli zdobywać miasto obwarowane potężnymi kamiennymi murami. Nie mogąc sprostać zadaniu tradycyjnym orężem, dowódca armii oblężniczej nakazał wojsku przemarsz wzdłuż murów obronnych przy głośnych dźwiękach trąb. Od huku trąb mury popękały i runęły, miasto zostało zdobyte. Ten historyczny epizod stał się dla nas współczesnych przyczyną do podjęcia szturmu na ogrom zła, jakie w naszych czasach szerzy się we współczesnym świecie. Stoimy wobec przełomowych wydarzeń w dziejach Europy i świata. Przełom, którego jesteśmy świadkami zdeterminowany jest narastającą falą terroryzmu w najokrutniejszych postaciach, wojnami, jak również ogółem poczynań, słusznie nazwanych cywilizacją śmierci. W nawiązaniu do tego wydarzenia ufamy, że wytrwała modlitwa jest w stanie skruszyć mury wybudowane przeciwko Bogu i życiu.

Pierwsze Jerycho różańcowe zorganizowane zostało na Jasnej Górze. Jerycho różańcowe to modlitewne czuwanie, które trwa nieprzerwanie przez siedem dni i nocy. Nie słychać tu głośnych trąb spod murów Jerycha, w modlitewnym skupieniu słowa Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego, splecione w Święty Różaniec, wypowiadane we wspólnocie lub szeptane w osobistej zadumie przeszywają Niebiosa i płyną przed Tron Najwyższego, zanosząc zadośćuczynienie Bogu za grzechy świata, narodów Europy, a także za grzechy Polaków.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy o każdej porze w dzień i w nocy.