SZKOŁA PODSTAWOWA:

KLASY I i II - w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy Świętej o godz. 12.00

KLASA III – w ramach spotkań przed I Komunią Świętą (tam gdzie dziecko idzie do I Komunii Świętej)

KLASY IV – VI – w drugie niedziele miesiąca po Mszy Świętej o godz. 12.00

GIMNAZJUM:

KLASY I i II – w trzecie niedziele miesiąca po Mszy Świętej o godz. 16.00

KLASA III – w ramach spotkań przygotowujących do Sakramentu Bierzmowania, w poniedziałki co 2 tygodnie po Mszy Świętej o godz. 18.00 (pierwsze spotkanie odbyło się 21 września)

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

WSZYSTKIE KLASY – w czwarte niedziele miesiąca po Mszy Świętej o godz. 16.00