Ogłoszenia Duszpasterskie         Druga Niedziela Zwykła  19.01.2020r.

1. W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie.

2. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w sobotę, 25 stycznia, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Takiej jedności pragnie sam Pan Jezus, a jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, Komunie św. oraz cierpienia.

3. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

4. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadające w sobotę, 25 stycznia, prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak Święty Paweł powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, powinniśmy kroczyć wiernie po drogach wiary.

5. Dobiegły końca tegoroczne odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Serdecznie dziękujemy za chwile wspólnej modlitwy, świadectwo wiary, przyjęcie oraz złożone ofiary.

6. Rozpoczął się okres ferii zimowych. Zachęcamy rodziców, aby zatroszczyli się o możliwość uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii dzieci i młodzieży biorących udział w różnych formach wypoczynku zimowego.

7.  Wychodząc z kościoła nie zapomnijmy o kromce Słowa Bożego.

8. Informacja  o Weekend Powołaniowy


Młodzież męską szukającą własnej drogi życia zapraszamy na kolejny "Franciszkański Weekend Powołaniowy”. Celem tych rekolekcji jest zbliżenie człowieka do Boga i pomoc w rozeznaniu drogi życiowej. W tym czasie może się również dowiedzieć i zobaczyć, jak to nasze życie franciszkańskie wygląda. Rekolekcje te odbędą się w najbliższy weekend od 24 do 26 stycznia przy naszym franciszkańskim klasztorze w Dobrej pod Szczecinem. Szczegółowe informacje w zakrystii, klasztorze lub na stronie 
www.powolanie.com.pl


Szczegółowe informacje odnośnie Weekendu Powołaniowego w Dobrej  


Start – 24 stycznia 2020 r. godz. 19.00

Koniec – 26 stycznia 2020 r. około godz. 15.00

Miejsce – ul. Klasztorna 1; 72-003 Dobra (pod Szczecinem) 


Koszt – ofiara dobrowolna

Cel rekolekcji: 

- zbliżenie człowieka do Boga;

- pomoc w rozeznaniu własnej drogi życiowej; 

- czas ten jest też dobrą okazją, żeby dowiedzieć się i zobaczyć, jak to nasze życie franciszkańskie wygląda.

Uczestnicy zabierają ze sobą: rzeczy osobiste, Pismo Św., coś do pisania i notowania oraz strój do pracy.

 W weekendach bierze się udział tylko po wcześniejszym zgłoszeniu się!


Zgłoszenia: poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na
stronie www.powolanie.com.pl