Ogłoszenia Duszpasterskie   33 Niedziela Zwykła   17.11.2019r.

1. Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.

2. Pamiętając o tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wiecznej ojczyzny, modlimy się o życie wieczne dla nich podczas nabożeństw wypominkowych codziennie o godz.17.30, w niedzielę o godz. 17.00. Msza św. za zmarłych poleconych naszym modlitwą w dni powszednie o godz. 18.00, w niedzielę o godz. 20.00.

3. Za tydzień będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Tego dnia z naszego kościoła po odmówieniu o godz. 15.00 Koronki do Bożego Miłosierdzia wyruszy procesja różańcowa do kościoła Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

4. Dziękujemy wszystkim wiernym za  dotychczasowe ofiary składane  na nasz kościół. Za tydzień będziemy zbierać ofiary do puszek  na wykończenie prac przy naszym obiekcie sakralnym.        

5.  Wychodząc z kościoła nie zapomnijmy o Kromce Słowa Bożego.