Ogłoszenia Duszpasterskie    24 Niedziela Zwykła   15.09.2019r.

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.  

3. Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.

4. W środę 18 września na Mszy Świętej modlić się będziemy w intencji naszej młodzieży  w dniu jej patrona, św. Stanisława Kostki.

5. W tym tygodniu  dyżur  spowiedzi świętej  w kaplicy w dni powszednie od godz. 15.00 do 17.00.

6. W przyszłą niedzielę zbieramy ofiary do puszek  na wykończenie prac przy naszym obiekcie sakralnym.

7. W zakrystii można nabyć franciszkańskie kalendarze misyjne na 2020 rok.

8.  Wychodząc z kościoła nie zapomnijmy o Kromce Słowa Bożego.