Ogłoszenia Duszpasterskie   V Niedziela Wielkiego Postu  07.04.2019 r.

1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.

2. Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas na ziemi sakrament pokuty. Pozwólmy Bogu obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować na nadchodzące święta.

3. Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym dziś i w przyszłą niedzielę o godz. 17.00.

4. Mękę Chrystusa będziemy rozważali podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o godz. 17.30.

5. W Olsztynie pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego, odbędzie się na Starym Mieście nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które rozpocznie się w piątek 12 kwietnia  o godz. 20.00 w Bazylice Współkatedralnej pw. św. Jakuba, a zakończy ok. godz. 21. 30 w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (dawny kościół garnizonowy). Uczestnicy proszeni są o zabranie świec lub lampionów.

6. Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy błogosławieństwa palm i odczytamy fragment Ewangelii upamiętniający wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

7. Ofiary na kwiaty i wystrój Bożego Grobu możemy składać w zakrystii.

8. W  zakrystii można zamawiać intencje mszalne – mamy jeszcze wolne terminy.

9. Wychodząc z kościoła nie zapomnijmy o kromce Słowa Bożego.