Ogłoszenia Duszpasterskie    I Niedziela Wielkiego Postu - 10 marca 2019 roku

1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.

2. Dzisiaj w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 10 marca rozpoczynamy w naszej  Parafii Rekolekcje Wielkopostne, które prowadzi o. Piotr Stroceń franciszkanin. Ojciec Piotr pracuje na Litwie w Miednikach.  Nauki rekolekcyjne dzisiaj  na wszystkich Mszach Świętych i Gorzkich Żalach o godz. 17.00. Od poniedziałku  do środy na Mszach Świętych o godz. 8.00 i 18.00. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na dzieła misyjne na Litwie. Zachęcamy do uczestnictwa we wszystkich dniach rekolekcji, które zawsze są szczególnym czasem łaski od Pana.

3. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki o godz. 17.30. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.00.

4. Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.

5. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca Świętego otoczymy naszą modlitwą podczas Mszy Świętej.

6. Ofiary na kwiaty i wystrój Bożego Grobu możemy składać w zakrystii.

7. Wszystkim, którzy składali i składają ofiary na Kościół i klasztor  składamy serdeczne Bóg zapłać . Wszystkich naszych  ofiarodawców i dobrodziejów zapewniamy o stałej pamięci w modlitwie. Szczególne podziękowanie kieruje do I i II Róży Różańca świętego.

8. W  zakrystii można zamawiać intencje mszalne – mamy jeszcze wolne terminy.

9. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zbiórka ofiar na potrzeby misji po każdej Mszy Świętej.

10. Zapraszamy mieszkańców naszej parafii na zebranie wyborcze do Rady Osiedla „Kętrzyńskiego”, które odbędzie się 12 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Kętrzyńskiego 10 o godz. 17.00. 

11. Wychodząc z kościoła nie zapomnijmy o kromce Słowa Bożego.