W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 10 marca 2019 roku rozpoczniemy w naszej  Parafii  Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi o. Piotr Stroceń franciszkanin. Ojciec Piotr pracuje w Medininkai /Litwa/. 

Nauki rekolekcyjne będą głoszone w niedzielę  na wszystkich Mszach Świętych i Gorzkich Żalach o godz. 17.00. Od poniedziałku  do środy na Mszach Świętych o godz. 8.00 i 18.00.

Zachęcamy do uczestnictwa we wszystkich dniach rekolekcji, które zawsze są szczególnym czasem łaski od Pana.